C'est parti 3 en 4

Ga aan de slag met C'est parti voor de tweede graad van de doorstroomfinaliteit.

  • Stapsgewijze opbouw van micro-tâche (kleine taaltaak) tot macro-tâche (grote taaltaak)
  • Focus op extra uitspraakoefeningen
  • Gedifferentieerd werken met de voortgangsoefenigen


CEP_ATF_hybride_beeld

Vraag je digitaal exemplaar van jaar 3 aan
Nieuwe eindtermen/leerplannen
C’est parti 3 wordt vernieuwd voor de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdende studierichtingen), waarbij er ook aandacht is voor de verdiepte basisvorming (KathOndVla). 
 
Aan de hand van de nieuwe eindtermen focust de nieuwe editie van C’est parti o.a. ook op extra uitspraakoefeningen, biedt het een frisse kijk op literatuur en cultuur en een waaier aan verschillende tekstsoorten. Uiteraard staat alles in het teken van de communicatieve opdrachten tijdens en op het einde van elk Défi.  
Op diddit bieden we de leerlingen in de studierichting Moderne talen een online lessenreeks aan die tegemoetkomt aan de specifieke doelstellingen van dat leerplan. 
Bekijk de uitgebreide infosessie over graad 2
C’est parti voor de 2de graad

C’est parti vous lance un défi! 

De structuur van C’est parti is transparant en biedt houvast. Aan het begin van elke défi krijgen leerlingen inzicht in de uitdaging, of macro-tâche, die ze aan het einde van het hoofdstuk aangaan.

 

We laten je leerlingen niet zomaar los op de macro-tâche: elk hoofdstuk of défi is onderverdeeld in drie missions. Elke mission start vanuit een brondocument, waarna de leerlingen via reproductie, transfer en creatief-communicatieve oefeningen woordenschat en grammatica geïntegreerd verwerven en verwerken.

Aan het einde van elke mission wacht de leerlingen een micro-tâche, waarin ze de geziene leerstof in concrete taalgebruikssituaties moeten toepassen. Zo kunnen ze meteen een onderdeel inoefenen dat later in de macro-tâche aan bod komt.


Hoe ga ik aan de slag met C'est parti in de 2de graad?

Gedifferentieerd werken

In de tweede graad werken we bij herhalingsleerstof met Où en-es tu ?, een voortgangsoefening voor alle leerlingen. Op basis van het resultaat van die oefening stelt C’est parti een herhalings- of verdiepingstraject voor.

Het Sur mesure-traject zoals dat van de 1ste graad vind je in de 2de graad op diddit.


Vers la micro-tâche 

Hebben je leerlingen in Sur mesure op eigen niveau verder geoefend tot ze het basisniveau bereikten? Dan zijn ze nu klaar voor een eerste kleine communicatieve opdracht: de micro-tâche. Dat is de afsluiter van de mission: de leerlingen krijgen de kans om de geziene leerstof actioneel in te zetten in een concrete taalgebruikssituatie. Zo maken ze kennis met het concept ‘communicatieve opdracht’, en kunnen ze zich voorbereiden op de grote macro-tâche aan het einde van de défi, waarin alle leerstof samenkomt.

Bij elke micro-tâche hoort een checklist, als houvast voor de leerlingen. Zo kunnen ze bij de uitwerking nagaan of ze niets over het hoofd hebben gezien.

Prêt pour la macro-tâche

Je leerlingen hebben intussen alle missions uit de défi doorlopen, kregen in Sur mesure een oefentraject op maat en wisten alle microtâches tot een goed einde te brengen? Dan zijn ze klaar voor de macro-tâche, de grote communicatieve opdracht aan het einde van de défi.

 

Met een rugzak vol vaardigheden en bouwstenen vatten de leerlingen de geïntegreerde communicatieve opdracht aan. Op activerende en speelse wijze sluiten ze daarmee het hoofdstuk gezamenlijk af. Online vind je een bijbehorend evaluatierooster dat je naar eigen wens kunt aanpassen.

Mais d’abord le résumé 


Voordat je leerlingen de macro-tâche aanvatten, bundelt C’est parti alle bouwstenen die in de défi aan bod kwamen:

  • klassieke woordenlijsten én mindmaps met de actieve woordenschat per mission
  • een overzicht van de structures of taalhandelingen

Een volledig grammaticaal overzicht vind je bovendien op diddit.

Ça a été? 

In C’est parti staan vaardigheden centraal. Daarom bieden we in Mon bilan de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen voortgang bij te houden. Dit portfolio biedt leerlingen de kans om aan zelfreflectie te doen, maar het is voor jou als leerkracht ook een uitstekend voortgangsrapport over de défi s heen.

 

Het portfolio per défi bevat 3 onderdelen:

  • De leerlingen duiden aan welke diff erentiatieoefeningen ze gemaakt hebben in Sur mesure, en hoe dat ging.
  • (Zelf)evaluatie van de macro-tâche.
  • De leerlingen noteren welke extra lees- en/of luisterteksten uit de Kiosque ze zelfstandig verwerkt hebben, en hoe dat ging.

 

Bij het invullen van de digitale versie op diddit krijg je per leerling een automatisch remediëringstraject voorgesteld voor de onderdelen waar hij minder sterk in is.

Il y en a plus 

In de Kiosque biedt C’est parti verdere inoefenkansen voor de vaardigheden dankzij tal van extra  lees- en luisterteksten met verwerking op verschillende niveaus. Bovendien besteedt de Kiosque ook extra aandacht aan de Franstalige cultuur.

Deze bundels vind je terug op diddit in de module Lesmateriaal.