Hoe werk je met C'est lancé?
Aan de slag durven gaan in het Frans, dat vormt de kern van C’est lancé. Daarom zetten we in op herkenbare communicatieve situaties en activerende werkvormen. Een heldere structuur en haalbare binnenklasdifferentiatie zorgen voor een succeservaring bij élke leerling.
C’est lancé 

is zorgvuldig samengesteld en bevat zes hoofdstukken, Tours genaamd. Een duidelijke visualisatie van het hele traject geeft goed weer waarnaar de leerling toewerkt.

Elke Tour bevat meerdere concrete communicatieve opdrachten die opgebouwd worden in een Prologue en verschillende Étapes. De woordenschat en grammatica worden daarin progressief, geïntegreerd en communicatief behandeld.  
 
Het onderdeel Sprint sluit aan op de leerstof, met uitgebreide differentiatie in de klas, en zet je zelf in na elke Étape of gebundeld aan het einde van een hoofdstuk. Op die manier speel je in op de gedifferentieerde leernoden van elke klas en leerling.  
 
Elke Étape eindigt met een Arrivée, een communicatieve opdracht waarin de leerling ervaart hoe hij de leerstof in een concrete en levensechte situatie kan gebruiken. De opdrachten zijn uitgewerkt volgens de OVUR-strategie, zodat elke leerling op een heldere manier tot een succeservaring komt. 
Na het doorlopen van de verschillende Étapes gaan we aan de slag met cultuur en artistiek-literaire teksten in Podium

Ten slotte geeft de Récap een mooi overzicht van de bouwstenen en ondersteunt de leerling bij het volbrengen van de opdrachten en differentiatie-oefeningen.