Ondersteuning voor de leerkracht

De eindtermen voor financiële en economische geletterdheid zijn opgenomen in didactische fiches (opgesteld door het GO!), samen met een aantal transversale eindtermen, waaronder onderzoeksmatig leren. Een hele uitdaging dus, maar we hebben er voor gezorgd dat we je optimaal ondersteunen om die nieuwe lesopdracht tot een goed einde te brengen.

In de handleiding 

 • Verkleinde weergave van het ingevuld leerwerkboek
 • Een overzicht van de behaalde eindtermen per hoofdstuk, met juiste niveau van Bloom
 • Ondersteuning bij het behalen van andere transversale en attitudinale eindtermen.
 • Uitleg en didactische tips bij de opdrachten, met suggesties voor het gebruik van digitale tools en mogelijke linken met andere vakken.
 • Overzicht van het audiovisuele materiaal
 • ...

Ook voor de transversale eindtermen 

In de handleiding van FikS geven we een duidelijk overzicht waar welke eindtermen  voor financiële en economische competentie aan bod komen, maar we bieden ook ondersteuning voor het behalen van andere transversale en attitudinale eindtermen.

Een deel van deze eindtermen zijn reeds opgenomen in ons boek, voor de anderen geven we suggesties hoe je deze kan integreren binnen onze methode, o.m. door de link te leggen naar de eindtermen omtrent burgerschap. Dat kan op verschillende manieren: via een ontdekplaat, via extra digitaal materiaal, verwijzing naar Wikifin materiaal, didactische tips, ...

Evalueren met FikS 

De nieuwe eindtermen vragen om een andere manier van evalueren, telkens op het juiste niveau van Bloom. Daarom bieden wij in onze methode verschillende vormen van evaluatie aan.

In het leerwerkboek

 • Peer evaluatie: leerlingen leren elkaar evalueren
 • Evaluatie werken in groep
 • Zelfevaluatie: met checklist over kennis, vaardigheden en attitudes

Op diddit, het online leerplatform

 • Bewerkbare rubrics-evaluatiefiches per hoofdstuk
 • Evaluatiemateriaal per hoofdstuk
 • Digitale evaluatie-items om een toets of taak samen te stellen (digitaal of op papier)