Hoe werk je met Buckle Up!?
Elk unit werkt volgens een heldere, consequente structuur. In de eerste drie onderdelen (Overzichtspagina, Once upon a time, Story time) starten we met de receptieve vaardigheden, zoals kijken, luisteren en lezen. Die vaardigheden oefenen je leerlingen in onder Time to practise. Daarna gaan ze zelf aan de slag met productieve vaardigheden, in Your time. Een unit wordt afgesloten met leerbladen in de Summary en zelfevaluatie in Time’s up. 

Overzichtspagina 

 • Elke unit begint met een overzicht van de weg die de leerlingen tijdens de unit afleggen. Dit is een handige tool om de leerlingen bewust te maken van hun leertraject. 
 • De schooltaalwoorden van deze unit staan onderaan overzichtelijk op een rij. 

Once Upon a time 


 • Je leerlingen maken kennis met hoofdpersonen Sam, Dario en hun vrienden.
 • De ontdekplaat introduceert het thema van de unit.
 • De bijbehorende vragen activeren de voorkennis van de leerlingen. 

 

Story time 

 • Je leerlingen komen meer te weten over Sam, Dario en hun vrienden. 
 • De leerlingen verwerken de nieuwe leerstof stap voor stap via lees- en luisteroefeningen (receptieve vaardigheden). 
 • Er zijn veel oefenkansen voor het inoefenen van leerstof. 
 • De leerwerkboeken bieden veel schrijfruimte. 
 • De teksten zijn afgestemd op het niveau van je leerlingen. 

Time te practise 

 • Je leerlingen oefenen de leerstof in op hun eigen niveau. 
 • Dit onderdeel start altijd met een of meer oefeningen op basisniveau. 
 • Afhankelijk van het resultaat volgen er herhalings- of verdiepingsoefeningen. 
 • De oefeningen kunnen zelfstandig, in groepjes en/of klassikaal gemaakt worden. 
 • Het leerwerkboek biedt afwisselende werkvormen en taalspelletjes. 
 • Vooral vanaf jaar 2 zijn er ‘drill & practise’-oefeningen op het leerplatform diddit. 
 • Na de basisoefening(en) gaan de leerlingen, afhankelijk van het resultaat, aan de slag met herhaling in het onderdeel Time to catch up of met verdieping in het onderdeel Time to get ahead.  

Your time 

 • Je leerlingen zetten voor het eerst de nieuwe leerstof in en gaan ze zelf spreken en schrijven (productieve vaardigheden). 
 • Je vindt hier korte spreek- en schrijfopdrachten. 
 • Er worden voldoende voorbeelden aangereikt die de leerlingen op weg helpen. 
 • Bij sommige opdrachten kunnen de leerlingen kiezen tussen eenvoudigere oefeningen (1 buckle) en moeilijkere oefeningen (2 buckles). Je herkent ze aan de pictogrammen in het boek. 

Summary 

 • In de Summary ind je alle woordenschat, grammatica en veelgebruikte uitdrukkingen uit de basisleerstof van de unit terug. 
 • Het gaat om concrete uitwerkingen met duidelijke voorbeelden. 
 • Deze leerbladen zijn makkelijk terug te vinden dankzij de gekleurde pagina’s.