Troeven

Ontdek de Kapitels van Aller Klar! Aktuell!
Heldere structuur

Elk hoofdstuk start met een Kernkapitel waarin de leerlingen kennis maken met
nieuwe woordenschat en grammatica. Aan de hand van korte, gevarieerde oefeningen, communicatieve situaties en taalactiviteiten leren leerlingen zelfstandig te communiceren in het Duits.

Na het Kernkapitel volgt een uitbreidend Accentgedeelte met rubrieken zoals Grammatik, Vokabeln, Deutsch aktiv en Deutsch im Alltag. In dit gedeelte vind je materiaal om je lessen te ondersteunen, verrijken, differentiëren… De duidelijke leerlijn, het functionele kleurgebruik en de herkenbare kaders zorgen voor een transparante structuur. 

Opbouw naar taaltaken

Elk hoofdstuk uit Alles Klar! Aktuell bouwt naar een kleine en een grote taaltaak toe. Taaltaken zorgen voor een directe succeservaring en werken motiverend. Leerlingen ervaren namelijk dat Duits leren niet moeilijk is en troeven biedt voor de toekomst. De taaltaken in Alles Klar! Aktuell zijn haalbaar, doelgericht en origineel.

Bekijk de folder van Alles Klar! Aktuell

Ontdek meer over de taaltaken van Aller Klar! Aktuell.

Ontdek de structurerende kaders van alles Klar! Aktuell!
Didactische tools

In Alles Klar! Aktuell zijn een aantal didactische tools duidelijk herkenbaar. Die tools geven structuur aan de methode en bevorderen de zelfredzaamheid van jouw leerlingen:

  • Strategiekaders: praktische leertips die je leerlingen een houvast geven
  • Redemittel-kaders: bieden de woordenschat aan in een zinvolle en realistische context
  • Grammaticakaders: functioneel overzicht van de theorie
Authentiek materiaal

Alles Klar! Aktuell staat voor communicatief taalonderwijs. 

Daar hoort authentiek en gevarieerd kijk- en luistermateriaal bij uit de leefwereld van jongeren. Zo houd je de leerlingen geboeid en trek je ze ‘in de les’. Alles Klar! Aktuell heeft een rijk aanbod aan video’s, muziek en authentieke gesprekken. 

Alle video’s zijn trouwens beschikbaar met of zonder Duitse ondertiteling.Alles Klar! Aktuell maakt gebruikt van authentiek materiaal.

Ontdek de online instapcursus van Alles Klar! Aktuell!
Digitale instapcursus

Heb je leerlingen in je klas die zijn overgestapt naar een talige richting en/of voor het eerst kennismaken met Duits? Met de digitale instapcursus van Alles Klar! Aktuell
gaan ze zelfstandig aan de slag om zo een basispakket Duits onder de knie te krijgen.