Veelgestelde vragen over GENIE Biologie en GENIE Biologie GO!

1. Wanneer is het leerschrift en leerboek voor jaar 4 beschikbaar?

Ten vroegste juni zullen de uitgaven volledig digitaal beschikbaar zijn. Je kan de komende weken steeds nieuwe thema's online vinden op vanin.be/geniebiologie. Na de paasvakantie worden alle publicatiedatums op de website bekend gemaakt via de planning.

2. Gaan de volledige boeken van jaar 4 er voor september zijn? Of worden ze opnieuw in verschillende delen geleverd?

GENIE Biologie wordt als 1 uitgave geleverd, en niet opgesplitst in 2 delen.

 
3. Wat is het verschil tussen GENIE Biologie en GENIE Biologie GO! ?

Een aanbod op maat laat ons toe om optimaal in te spelen op de leerplannen, hoe klein sommige verschillen ook zijn. Op het einde van de rit behaalt iedereen zijn leerplan en dus ook de eindtermen. Voor biologie wijkt de volgorde van thema’s in jaar 3 af en bundelen we andere inhouden samen tot een thema na advies van de pedagogische begeleiding. 

4. Moet ik met GENIE Biologie 1u of 2u werken? 

We maakten een overzicht zodat je makkelijk kan zien welke richtingen 1 uur of 2 uur biologie hebben. Hier vind je per richting het aanbod voor het KathOndVla en voor het GO! . 

5. Is er een leerboek? 

Naast de leerschriften in jaar 3 en 4, brengen we voor het 4de jaar ook een leerboek. Dit leerboek bevat alle inhouden voor zowel de 1- als 2-uursrichtingen en vertrekt van het gekende didactisch concept van de leerschriften. Afhankelijk van jouw klas kan je alleen met een leerboek aan de slag of bied je net extra houvast met het leerschrift.

6. Is er bij het leerboek ook een werkboek? 

Bij het leerboek bieden we geen werkboek aan. We voorzien zowel een ruim aanbod oefeningen in het leerboek als online op diddit, waardoor het gebruik van een werkboek op papier overbodig is. Je hebt dus voldoende oefenmogelijkheden maar niet de extra kosten!

7. Kunnen we ook met GENIE Biologie in biotechnologische STEM-wetenschappen werken?

Ja zeker, dat zijn dezelfde inhouden als GENIE Biologie met 2 uur (3.2 en 4.2).

8. Hoe werk je aan STEM-doelen met GENIE Biologie? Komen er naast de 6 bestaande STEM-projecten ook nog andere STEM-projecten bij?

Met GENIE werk je tweeledig aan je STEM-doelen: met de uitgave en met de 6 extra online projecten voor de hele tweede graad. De bestaande STEM-projecten kun je dus inzetten voor de hele tweede graad. Daarboven worden er vanuit de individuele auteursteams van de afzonderlijke wetenschapsvakken extra STEM-taken/projecten aangeboden. 

9. Is er een vaste volgorde van de thema's?

Voor het GO! is er een vaste volgorde vanwege de spiraalsgewijze aanpak om inhouden te behandelen. In jaar 3 volgen we daar bijvoorbeeld de weg van een prikkel tot de reactie en bouwen verder op de eerdere geziene inhouden. Voor het KathOndVla is er in jaar 3 na thema 1 de keuze om de volgorde zelf te bepalen zodat je alle onderdelen van prikkel tot reactie op zichzelf kan behandelen. 
In jaar 4 doen we de suggestie om te starten met het thema Voortplanting. Als jouw klas hier in september nog niet klaar voor is dan kan je dit thema ook naar een ander moment in het jaar verschuiven. 

 
10. Ik geef les in het OVSG. Welk boek kan ik gebruiken? 

OVSG sloot overeenkomsten af met de andere onderwijsverstrekkers zodat stedelijke en gemeentelijke scholen leerplannen kunnen gebruiken van het GO! of POV. Je kan dus met GENIE Biologie GO! werken. 

11. Kan je enkel een e-book aankopen in plaats van de uitgaven op papier? Kun je met andere woordenonline lesgeven met GENIE Biologie?

Je kan inderdaad zonder papier werken en volledig digitaal aan de slag gaan. Voor concrete informatie kan je terecht bij je educatief adviseur

12. Zijn er powerpoints voorzien?

Er zijn geen Powerpoints voorzien bij het extra lesmateriaal van GENIE Biologie. We voorzien wel al het nodige materiaal zodat jij aan de slag kan om je eigen gepersonaliseerde Powerpoint te maken. Zo bieden we bijvoorbeeld alle tekeningen aan als blinde figuren (als zip-bestand) en kun je ook veel extra visueel materiaal vinden om in je presentatie te verwerken. Zo verhoog je de herkenbarheid tussen de uitgave en je presentatie. 


13. Zijn er ook verschillende opdrachten afhankelijk van basis- of verdiepte basis in het boek voor de 1-uurs?

We stemmen optimaal af op de leerplannen. Voor het KathOndVla houdt dat inderdaad in dat je twee leerplannen voor de 1u-richtingen hebt. In de leerschriften spelen we hier met de theorie en de opdrachten optimaal op in. In de leerboeken duiden we aan welke inhouden voor basis en verdiepte basis zijn.  

14. Hebben jullie een apart leerschrift voor de versie basis (economische wetenschappen en humane wetenschappen) en verdiepte basis (voor Latijn) in het 4de jaar de 1 uurs richtingen?

We hebben geen aparte uitgave voor basis en verdiepte basis. Er is 1 leerschrift en we duiden aan welke inhouden de leerlingen van de verdiepte basis bijkomend moeten zien. We hebben de thema's zo uitgewerkt dat die inhoudelijk mooi op elkaar is afgestemd.

15. Kunnen practica/labo’s ook enkel digitaal ingevuld worden en door leerlingen op de een of andere manier digitaal ingediend worden?

In de leerschriften vind je zowel de labo’s achteraan in de uitgave als online in een bewerkbare versie. Zo kun je ze ook digitaal laten indienen. In het leerboek van jaar 4 staan de labo’s enkel online, eveneens in bewerkbare vorm.

16. Zijn de online oefeningen anders dan de oefeningen in het boek? Worden deze automatisch verbeterd en kan je deze evaluatiepunten linken met smartschool?

Online op diddit vind je momenteel andere oefeningen dan in het leerschrift of leerboek zodat leerlingen zo veel mogelijk kunnen oefenen op verschillende opgaves. De online oefeningen worden automatisch verbeterend én de leerlingen krijgen ook feedback als ze verschillende keren tegen hetzelfde stuk theorie een fout maken. Ze krijgen dan een kennisclip of stukje theorie uit het boek te zien. 

In het leerboek vind je een aanbod opgaven die de leerlingen op een apart blad kunnen uitwerken. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen oefeningen geschikt voor 1 uur of 2 uur biologie per week. Daarnaast kun je al deze oefeningen uit het leerboek ook integraal terugvinden als leerpad in diddit, als je jouw leerlingen  hier graag digitaal mee aan de slag laat gaan. Daarnaast heb je via het leerboek ook toegang tot de extra online oefeningen in diddit, met adaptief oefenpad. Deze laatste oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je in het leerboek kan terugvinden.

Oefeningen in diddit staan niet op punten en kun je dus niet exporteren naar Skore van Smartschool. In diddit kun je ook digitale evaluaties zelf samenstellen uit een aanbod van toetsvragen in diddit. De resultaten van deze online toetsen kun je wel exporteren naar Skore van Smartschool

17. Zit er een leerlijn in de labo's m.b.t. de onderzoekscompetentie? 

De labo's zullen in de opeenvolgende jaren moeilijker worden, zodat de leerlingen later volledig zelfstandig een onderzoek kunnen opstellen en uitvoeren.

18. Worden bij de labo's vaardigheden en attitudes geëvalueerd?

Om de labo's te evalueren bieden we de nodige evaluatieinstrumenten en rubrics aan.

19. Moet er een vademecum aangekocht worden?

Neen, het vademecum is online beschikbaar via het onlineleerplatform diddit. Het vademecum bevat handige fiches en stappenplannen rond labotechnieken, wetenschappelijke vaardigheden en kennis. Je kan zo zelf bepalen welke fiches je wil inzetten van het vademecum en ze zijn zo altijd beschikbaar voor de leerlingen. Vanuit de uitgaven van GENIE wordt er regelmatig via QR-codes verwezen naar het vademecum.  

20. Wordt er een jaarplan voorzien bij GENIE Biologie?

In diddit zul je een voorstel tot jaarplan vinden. We zorgen er ook voor dat de STEM-projecten in dit jaarplan een plaats krijgen.

21. Hoe houdt GENIE Biologie rekening met de voorkennis van de leerlingen?

Leerlingen hebben al veel voorkennis uit het vakken zoals natuurwetenschappen, wiskunde of de basisoptie wetenschappen. GENIE Biologie bouwt verder op die voorkennis en legt goed de link met die inhouden. 

In de leerschriften van jaar 3 en 4 kun je voor het aanbieden van de nieuwe leerstof aan de slag met het onderdeel 'Verken'. In dit onderdeel van een thema wordt de nieuwe leerstof verbonden aan de eerder geleerde stof en geeft het richting aan het verdere verloop van je les. Zo heb jij een duidelijk beeld van het startpunt
van de klas en de leerlingen, want niet elke leerling volgde dezelfde basisopties in de eerste graad. Waar nodig ondersteunen we het activeren van voorkennis met kennisclips en online oefeningen.

In het leerboek bieden we schematisch een duidelijk overzicht van wat de leerlingen al kunnen/kennen en welke nieuwe leerstof hier verder wordt bij aangeboden. Als leerkracht kun je zelf bepalen hoe uitgebreid je bij dit onderdeel blijft stilstaan. Merk je dat er onderdelen opgefrist moeten worden? Dan vindt je extra online oefeningen op diddit. Waar nodig ondersteunen we deze fase met kennisclips waar bepaalde inhouden kernachtig worden herhaald. Je kan dit ook als differentiatiemateriaal inzetten.

22. Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in GENIE Biologie?

In de leerschriften vind je een groot aanbod oefeningen in de uitgave zelf, op maat van het aantal uur per week biologie. In het onderdeel 'Aan de slag' kan de leerling verder oefenen op verschillende niveaus. Je hebt basisoefeningen en doordenkers. Het verschil in niveau is subtiel aangeduid aan de hand van de nummering van de oefeningen. De oefeningen beslaan bovendien een brede waaier aan werkvormen.

Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod online oefeningen aan op diddit. Deze oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je kan vinden in het leerschrift. Per thema en hoofdstuk kan elke leerling op diddit adaptief oefenen op zijn/haar eigen niveau. Iedere oefenreeks voegt steeds opnieuw vragen samen uit onze database, waardoor de leerling steeds nieuwe combinaties van opgaven krijgt. Een oefenreeks combineert bovendien verschillende werkvormen. Elke oefenreeks bevat 3 verschillende niveaus. Afhankelijk van hoe goed de oefeningen gaan, zal de leerling moeilijkere of makkelijkere oefeningen aangeboden krijgen. Zo zijn leerlingen écht aan het leren, op hun eigen niveau en ritme.  

In het leerboek vind je een aanbod opgaven die de leerlingen op een apart blad kunnen uitwerken. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen oefeningen geschikt voor 1 uur of 2 uur biologie per week. Daarnaast kun je al deze oefeningen uit het leerboek ook integraal terugvinden als leerpad in diddit, als je jouw leerlingen  hier graag digitaal mee aan de slag laat gaan. Daarnaast heb je via het leerboek ook toegang tot de extra online oefeningen in diddit, met adaptief oefenpad. Deze laatste oefeningen zijn andere opgaven dan diegene die je in het leerboek kan terugvinden.

23. Als een leerling de QR-code scant, gaat die dan automatisch de video/opdracht/... die eraan gekoppeld is? Of moet er eerst nog een account aangemaakt worden door de leerling? 

Bij het scannen van de QR-code wordt de leerling doorverwezen naar diddit. Daar moet die eerst inloggen. Mobiel gaat dit ook vlot met bv. de Smartschoolgegevens, Microsoft, ... Daarna wordt de leerling meteen naar de juiste video, pdf ... verwezen. Je hoeft dus als leerkracht geen materiaal open te zetten voor de leerling. Het materiaal waarnaar we verwijzen in het leerschrift of leerboek is automatisch ook beschikbaar voor de leerling.

Werk je liever niet met smartphones in de klas? Dan kunnen jij en je leerlingen gewoon al het materiaal op diddit terugvinden bij het online lesmateriaal. Ook via het e-book en het bordboek wordt er direct gelinkt naar het juiste materiaal bij de QR-codes.