Extra ondersteuning bij GENIE Biologie & GENIE Biologie GO!

Met de GENIE-reeks heb je heel wat extra troeven in handen met de extra ondersteuning die we bieden bij de methode: aandacht voor de visuele insteek van het vak chemie met beelden , video's, kennisclips ... , taalondersteuning met woordenlijsten, werken aan vaardigheden met het vademecum ... We geven je hieronder een handvol voorbeelden.

Visuele ondersteuning

Om leerlingen de leerstof verder onder de knie te laten krijgen voorziet GENIE Biologie (GO!) instructiefilmpjes en kennisclips.

  1. De kennisclips zetten we in om voorkennis op een visuele manier te activeren of om nieuwe leerstof te herhalen. De visuele ondersteuning in deze kennisclips bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …
  2. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde proeven of experimenten, ondersteunen we met instructiefilmpjes in de hoofdstukken. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag.
Daarnaast voorzien we voor de figuren en tekeningen in het boek ook alternatieve (blinde) versies op diddit die je kan gebruiken bij evaluaties, als differentiatiemateriaal voor de leerlingen of om je eigen PowerPoints te maken. In GENIE Biologie (GO!) en GENIE Chemie (GO!) bieden we bovenop het beeldmateriaal in de uitgave, verschillende 3D-beelden aan. Waar het didactisch een meerwaarde is voor de leerlingen om een illustratie in 3D te bekijken, kun je een duidelijk icoon terugvinden. De leerlingen kunnen zo op een hele nieuwe manier wetenschappen ervaren.

Oefenen op maat

Zowel in het leerboek al het leerschrift bieden we veel oefenkansen voor de leerlingen.

In het leerschrift vind je bij de oefeningen van een thema in het onderdeel ‘Aan de slag’ 2 verschillende niveaus. Met de standaardoefeningen oefenen alle leerlingen op de noodzakelijke leerstof. Zijn er leerlingen die moeilijkere berekeningen of extra stappen aankunnen? Dan kun je hen de oefeningen met dubbele onderlijning aanbieden. Deze oefenen nog steeds op de leerdoelen, maar gaan een stapje verder en bieden een echte uitdaging.

Het leerboek biedt een basisaanbod van oefeningen aan waarmee jij en je leerlingen aan de slag kunnen. We duiden op een overzichtelijke manier aan welke oefeningen voor 1 uur of 2 uur chemie opgesteld zijn. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefenkansen kunnen gebruiken? Je kan extra afdrukbaar oefenmateriaal vinden bij het online lesmateriaal.

Bovendien kunnen alle leerlingen op diddit de leerstof verder inoefenen en/of uitdiepen met online adaptieve oefeningen en opdrachten op hun eigen niveau. Jij kan hun resultaten op de voet volgen en persoonlijk coachen.


Toegankelijk extra lesmateriaal

In GENIE Biologie (GO!) bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan door meteen het extra lesmateriaal te ontsluiten via een QR-code. De QR-code kan toegang geven tot de stappenplannen van het vademecum, video's, ontdekplaten .... Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

Achteraan in het boek en op diddit vinden de leerlingen ook de verklarende woordenlijst per thema. Ze kunnen deze lijst aanvullen met eigen moeilijke woorden.

Zelfevaluatie

In GENIE & GENIE GO! maken we tijd en ruimte om de leerlingen aan zelfevaluatie te laten doen. In het leerschrift heb je de keuze: de papieren checklist of het online portfolio op diddit. Achteraan elk thema vindt de leerling een checklist om zijn kennis en vaardigheden te evalueren. De checklist grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. 

In het leerboek maken de leerlingten de zelfevaluatie online via het portfolio in diddit. Eerst vult de leerling zelf online het portfolio in. Je kan hier als leerkracht dan akkoord gaan met de zelfevaluatie van de leerling of deze nog bijsturen. Als er onderdelen zijn waar de leerling nog extra op moet oefenen, doet diddit jou een remediëringsvoorstel voor de leerling. Dat zijn dan enkel de oefeningen op de leerdoelen waar de leerling nog mee worstelt. Jij kan beslissen om dit naar de leerling te sturen of niet.‚Äč