TeleScoop graad 2: differentiatie op maat

Met de TeleScoop-reeks heb je heel wat extra troeven in handen om te differentiëren We hebben gekozen voor haalbare differentiatie binnen het beperkt aantal lestijden, waarbij we de leerling en/of leerkracht bewuste keuzes laten maken (meer of minder begeleiding bij de uitvoering van een opdracht, zelfstandig bronnen verzamelen of de aangeboden bronnen gebruiken, …). Daarnaast bieden we ook materiaal voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken.

Covers_TeleScoop_graad2_jaar3_2

Ondersteuning van beeldmateriaal

Om leerlingen de leerstof echt onder de knie te laten krijgen, voorziet TeleScoop (GO!) een veelheid aan beelden, kaarten en tekeningen. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde onderdelen ondersteunen we via kennisclips om bepaalde inhouden te visualiseren. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag. De visuele ondersteuning in deze filmpjes bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …

Vademecum en woordenlijsten

In TeleScoop (GO!) bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan met uitgeschreven vaardigheden en terreinfiches van het vademecum. Essentieel ondersteunend materiaal bieden we in het boek bovendien aan via een directe link met QR-codes. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken. 

Daarnaast zijn moeilijke woorden in het boek onderlijnd met een stippellijn en worden ze verzameld in de woordenlijst achteraan in het thema. Deze bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden uit de Nederlandse taal, waarbij telkens wordt verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en er zelf nog toe te voegen.

Ontdekplaten

We integreren de ontdekplaten in het lesgeheel. Waar ze in de eerste graad eerder ter ondersteuning ingezet werden, gaan we in TeleScoop (GO!) 2e graad nog een stapje verder. Enkele ontdekplaten worden gebruikt om de leerstof aan te brengen. Ze vormen dus een onmisbaar element in het verhaal.


Sporenbeleid

Om maximaal aan differentiatie te doen, hanteert TeleScoop een sporenbeleid. Dit wordt aangegeven in de handleiding. Binnen eenzelfde inhoud of opdracht reiken we soms alternatieven aan. Een leerling moet minstens één van de aangeboden sporen volgen om het basisdoel te bereiken.

Uitdaging

Heb je leerlingen die wat extra uitdaging en informatie kunnen verwerken? Voor hen zijn er de 'Interessant om weten'-kaders. Ze bieden meer context bij het onderwerp.

Meer over TeleScoop graad 2