TeleScoop en STEM in graad 2

Als wiskunde, natuurwetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Een goede begeleiding van de leerlingen is cruciaal om de leerdoelen te bereiken. De leraar staat hier voor een grote uitdaging. Met TeleScoop ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 Met de reeks TeleScoop werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

  • met de uitgave: de STEM-doelen worden geïntegreerd behandeld. 
  • online: STEM-projecten uitgewerkt.

We hanteren bij het aanbieden van de STEM-projecten de volgende uitgangspunten:

  • inspelen op interesse en ervaringen, voortbouwend op wat leerlingen al weten, hen betrekken bij de toepassingen en het maatschappelijk/praktisch belang van de (toegepaste) natuurwetenschappen.
  • conform de principes van de ‘brede eerste graad’ bied je als school misschien een specifiek STEM-keuzevak aan? Dit mag echter geen voorafname zijn op de STEM-specialisatie in de 2e en 3e graad.
  • vanaf de 2e graad spelen we specifiek in op bepaalde interesses, mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen. 
Test banner HMODH-schrijfjein
Meer over TeleScoop graad 2