TeleScoop 1 en 2
Ga aan de slag met aardrijkskunde in de A-stroom.
  • Verwondering als vertrekpunt
  • Maakt differentiatie haalbaar binnen de diverse eerste graad
  • Vrijheid en flexibiliteit biedt voor de leerkracht
  • Objectieve, efficiënte en haalbare evaluatie
  • Maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk

 

Telescoop_jaar1_hybride_beeld

Hoe werk je met TeleScoop in de A-stroom?

Aardrijkskunde voor de A-stroom

Een leerwerkboek van TeleScoop voor de A-stroom bestaat uit verschillende thema’s. Elk thema volgt dezelfde structuur en bundelt verschillende hoofdstukken, zodat het verband tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen ook gemakkelijk duidelijk wordt. 

In de thema’s van TeleScoop volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We verhogen het leerrendement in MacroScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen.

TeleScoop maakt het bovendien mogelijk om de lessen multidisciplinair aan te pakken. Door veel aandacht te besteden aan de relaties tussen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek draagt de methode bij aan een vakoverstijgend wereldbeeld van de leerling van vandaag.

 

 

Telescoop 1 en 2Bekijk de uitgebreide infosessie over graad 1
Voor wie is TeleScoop A-stroom?

A-stroom B-stroom aso tso/kso bso
Doostroomfinaliteit
(D)
Dubbele finalteit
(D/A)
Arbeidsmarktfinaliteit
(A)
Domeinoverschrijdend
(DO)
Domeingebonden
(DG)
 
TeleScoop is een duidelijke methode zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Bovendien kunnen leerlingen met de methode goed zelfstandig werken.

Leerkracht aardrijkskunde, HIVSET (Turnhout)

De structuur van een thema

Themapagina 

De eerste pagina van een thema biedt steeds een duidelijk overzicht van wat de leerlingen mogen verwachten van een thema. Het grote titelblad met kleurrijke en inspirerende foto’s licht een tipje van de sluier op en betrekt de leerlingen bij het onderwerp meer.

Bekijk de folder

WOW-pagina 

Je leerlingen vertrekken telkens vanuit de verwondering over een maatschappelijk relevant probleem. Dat doen we met een WOW-pagina die de relevantie van dit thema aantoont. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke filmpjes van o.m. Henk Rijckaert, cabaretier met een hart voor wetenschappen. De leerling denkt hier zelf na over wat hij in dit thema wil leren.

Hoofdstukken 

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden via verschillende onderzoeksopdrachten eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren, creatief denken, … aan de hand van allerlei bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie.


Bekijk de folder

Synthese 

De synthese komt voor in verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat.

Checklist 

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet beheerst. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld waarnaar hij of zij kan teruggrijpen om bepaalde leerstof te herbekijken.

Bekijk de folder

Test jezelf 

Test jezelf biedt een leerling de kans om de opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen, door enkele gerichte herhalingsoefeningen te maken in de uitgave zelf. In de kenniskaders doorheen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen uit de Test jezelf. Een leerkracht kan daardoor kiezen om al na een kleiner lesgeheel te gaan inoefenen, of om leerlingen pas na een groter lesgeheel aan de Test jezelf te laten starten. Differentiatie is nooit ver weg.

Woordenlijst 

De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden uit de Nederlandse taal; telkens wordt verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen. Leerlingen leren hier nadenken over de juiste formulering, en doen zo aan taalverrijking. In het boek zelf, staan woorden uit de woordenlijst vet en licht onderlijnd.

Bekijk de folder
Scoop & Verwondering

In onderstaande video ontdek je hoe we met onze Scoop-uitgaven inspelen op verwondering en betrokkenheid van de leerlingen.