Het aanbod van TeleScoop in graad 2

Voor de doorstroomfinaliteit maken we de bewuste keuze om het leerproces gericht te sturen naar meer zelfstandigheid. Doorheen graad 2 zullen de werkvormen veranderen van meer naar minder gestuurd, van eerder gesloten naar meer open opdrachten, waardoor ook de formulering van de antwoorden geleidelijk aan grotere gehelen zal vormen. 

TeleScoop (GO!) vertrekt voor de doorstoom- en dubbele finaliteit vanuit hetzelfde bronnenmateriaal, de didactische verwerking is echter anders. Voor de doorstroomfinaliteit hanteren we een eerder conceptuele benadering met aandacht voor het analyseren. Voor de dubbele finaliteit werken we eerder met een context, vertrekkend van voorbeelden en met de nadruk op het begrijpen.


Jaar 3 (vanaf 2021) Jaar 4 (vanaf 2022)

Dooorstroom- & dubbele finaliteit
Leerwerkboek

Dooorstroom- & dubbele finaliteit  
Leerwerkboek

Covers_TeleScoop_graad2_jaar3_2bis
Covers_TeleScoop_graad2_jaar4_1nieuw

Hoe werk je met TeleScoop in jaar 3?

Een leerwerkboek bestaat uit verschillende thema’s die eenzelfde structuur volgen en die de verschillende hoofdstukken bundelen. In de thema’s van TeleScoop (GO!) volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We bieden voldoende ruimte voor verwondering en herkenning, maar er is ook aandacht voorzien voor oefeningen op het onlineleerplatform diddit. 

We verhogen het leerrendement in TeleScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Leerstof uit de eerste graad wordt waar nodig eerst herhaald en dan uitgebreid met de nieuwe leerinhouden. Leerstof uit de tweede graad wordt op dezelfde manier stapsgewijs opgebouwd en verdiept. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren aangeboden krijgen, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen.

 

 logo


Gratis toegang tot het onlineleerplatform diddit 

In elk leerwerkboek van TeleScoop en TeleScoop GO! staat een diddit-code die de leerling gratis toegang geeft tot het onlineleerplatform diddit. TeleScoop (GO!) biedt veel mogelijkheden om digitale tools in te zetten om leerlingen optimaal te ondersteunen tijdens hun leerproces: online opdrachten met leerpaden, online portfolio, adaptieve online oefeningen, een digitaal e-book ... Gaat je school aan de slag met een laptopproject of kiezen jullie om volledig digitaal les te geven? Neem dan contact op met 1 van onze educatief adviseurs voor een voorstel op maat.

Lees hier meer over diddit voor leerlingen.
Lees hier meer over diddit voor leerkrachten.


Meer over TeleScoop graad 2