Vernieuwingen de boeck atlas 2021

Uitbreiding stadsgeografie België

In de nieuwe editie van de atlas breiden we niet alleen uit in de thema’s rond stadsgeografie. Verschillende bevolkingskenmerken (bevolkingsdichtheid, aandeel migranten, migrantengroepen, inkomen) komen aan bod in nieuwe stadsgeografiekaarten van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charlerloi. Andere stadskaarten, zoals die van Londen en Parijs, werden volledig opnieuw gemaakt.

Ruimtegebruik

Het thema rond ruimtegebruik is volledig vernieuwd op een detailschaal van 1 : 300 000 voor heel België. Door de aanpassing van deze schaal kun je nu met je klas ook de eigen leefomgeving bestuderen. Ook de grensregio’s komen daarbij aan bod. Alle kaarten zijn geüpdatet met de meest recente gegevens en bieden je nog meer informatie over landmarks, economie, toerisme … Zeker in combinatie met andere kaarten kan je hier verschillende eindtermen mee aanpakken op dit schaalniveau. 

Global warming

In deze nieuwe editie besteden we veel meer aandacht aan de oorzaken en gevolgen van global warming in België en verschillende regio’s in de wereld. Zo vind je nu ook kaarten over bosbranden in de VS, overstromingen, aardverschuivingen, kustrisico’s, droogte en gletsjers in Europa. Op mondiaal niveau vind je kaarten over de uitstoot van broeikasgassen, de prospectie van temperatuur- en neerslagwijziging, de stijging van de zeespiegel …  


Veranderingen in de aardkorst en opvallende weerfenomenen

Ook veranderingen in de aardkorst komen in deze editie uitgebreider aan bod. Zo zijn er nu ook kaarten over aardbevingen, vulkanen en gebergtevorming in het Middellandse zeegebied, Zuid-Oost Azië en aan de Westkust van de VS. Daarnaast hebben we oog voor opvallende weerfenomenen zoals droogte, orkanen en tornado’s, zowel op regionaal als mondiaal niveau.  

Politieke, demografische en sociaal-economische kaarten

De politieke, demografische en sociaal-economische kaarten waren al een van de sterke punten van de ‘de boeck atlas’. We breiden het aanbod verder uit met thema’s op regionaal niveau en mondiaal niveau. 

Er zijn ook nieuwe kaarten over conflictgebieden in de wereld. Die brengen betwiste gebieden in beeld of de migratiestromen die daaruit ontstaan. Ook hier kan je als leerkracht verbanden leggen met klimaatverandering.

We besteden ook uitgebreid aandacht aan de Europese organisaties, onder meer met een nieuw organigram van de EU en verschillende kaarten over de Europese instellingen en landen doorheen de decennia.

Handleiding voor de leerkracht

In het eerste deel wordt de weg getoond om atlaskaarten efficiënt en didactisch verantwoord in te schakelen in de lessen. Voor de leraar die minder met cartografie vertrouwd is, wordt in een kort hoofdstuk de taal van thematische kaarten uitgelegd. Via de hierbij gehanteerde OVUR-methode kunnen bovendien verschillende onderzoekscompetenties met de leerlingen ingeoefend worden.

In het tweede deel is een selectie gemaakt van de meest relevante kaarten, gespreid over thema’s. Voor elk thema zijn de eindtermen geselecteerd die hierop betrekking hebben en zijn verschillende inhoudelijke en didactische besprekingen opgenomen. Hoe thematische kaarten te lezen, te analyseren en te interpreteren wordt bij elk thema toegelicht. Van een groot aantal kaarten is de inhoudelijke achtergrond uitgewerkt. Verbanden met andere kaartbladen zijn aangegeven en vergemakkelijken de zoektocht naar verticale en horizontale relaties.

Bordboek en e-book via diddit

De leerkracht heeft via diddit toegang tot het bordboek van de atlas. Ook de leerling heeft gratis via de code in zijn atlas toegang tot zijn persoonlijke e-book. Zo kan de leerling ook steeds digitaal met de atlas aan de slag.

Bekijk de uitgebreide infosessie