30/08/2019 - VAN INnovatie Award 2019 winnaars

De 3 beste innovatieve onderwijsideeën bekroond.

Logo_VanInnovatieAward_kleur_CMYK

Meer dan 70 leraren en leraren in opleiding stuurden een innovatief onderwijsidee in om mee te dingen naar de ‘VAN INnovatie Award’. 

Alvast een dikke proficiat aan de winnaars. Zij zijn de boegbeelden van die vele leerkrachten die met hart en ziel met onderwijs bezig zijn en die ons onderwijs samen naar zo’n hoog niveau tillen. 

En de winnaars zijn...   

in de categorie basisonderwijs:
Lien Verheyen van GBS Het Lo van Oevel Westerlo met het ‘ZOP-model'

ZOP staat voor ‘Zelfstandig Op Pad’. Het ZOP-model is een doelgerichte en efficiënte manier om de leerlingen systematisch zelfstandig te laten werken. Het ZOP-model kwam tot stand na een praktijkgericht onderzoek i.f.v. de Banaba-opleiding 'Zorgverbreding en remediërend leren' aan Thomas More. Het moest enerzijds een antwoord zijn op de onderwijsbehoefte vanonze leerlingen om meer en beter zelfstandig en zelfsturend te kunnen werken. Anderzijds is het ook een antwoord op de ondersteuningsbehoefte van de leerkrachten. Zo creëren ze meer tijd voor verhoogde zorg, zoals remediëring, pre-teaching en mondelinge toetsafnames. Zelfstandig leren werken is immers een proces.

In de klassen waar ‘geZOPt’ wordt, heerst een rustige en ontspannen sfeer. Leerlingen krijgen vaak meer afgewerkt tijdens het zoppen dan tijdens alle andere zelfstandige inoefenmomenten samen. Via deze aanpak kunnen ze bovendien volop hun ‘21st century skills’ ontwikkelen.

In de categorie secundair onderwijs:
Wim Van Buggenhout van GTI Londerzeel met ‘Een STEM voor algen’ 

Dit project voor het secundair onderwijs illustreert hoe algen volledig binnen STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) passen. Het is een groots vakoverschrijdend project voor de leerlingen van de studierichting ‘Industriële Wetenschappen’ (‘IW’), voor de derde graad. Het is de bedoeling dat de leerlingen in een zelfgemaakte groeibox algen kweken in gecontroleerde omstandigheden om zo de optimale groeiparameters van verschillende algensoorten te achterhalen.

De verschillende aspecten van STEM komen in dit project uitgebreid aan bod. Zo hanteren de leerlingen de wetenschappelijke onderzoeksmethode (STEM), maken ze zelf de groeibox voorzien van o.a. led-strips en temperatuursensoren (STEM) en bestuderen ze bijvoorbeeld de algengroei, die volgens een exponentiële curve verloopt (STEM).

Vier leerlingen van de 6IW-klas in kwestie, geraakten zo in de ban van het project dat ze hun gip (geïntegreerde proef) maakten rond algen. Ze wilden een circulair proces bouwen als deeloplossing voor de klimaatcrisis. Concreet was het enerzijds de bedoeling CO2 uit uitlaatgassen af te zonderen in een filter, en anderzijds algen te kweken en oogsten, gevolgd door de extractie van olie uit de algen om vervolgens biodiesel te produceren.

In de categorie leraar in opleiding: Jochen Van der Stighelen (volgde vorig academiejaar de lerarenopleiding Lager Onderwijs aan de UCLL in Leuven, Vlaams-Brabant) met 'Creatieve rups'

Het winnende idee in de categorie lerarenopleiding wil de motivatie van de leerlingen verhogen met een creatieve rups. Het ingediende project betreft een 'actie-onderzoek’ over de invloed van de motivatie van de leerlingen. Op het einde van elke lesdag creëren de leerlingen een algemene creatieve verwerking van wat ze geleerd en gedaan hebben.

Concreet krijgen de leerlingen van de 3de graad lager onderwijs elke dag één onderdeel van een 'creatieve rups'. Op het einde van elke lesdag geven ze op een creatieve manier in wat ze bijgeleerd en onthouden hebben van de leerstof van die dag, met symbolen, kernwoorden, of hoe ze zelf willen. Deze 'creatieve rupsen' blijven zichtbaar in de klas omdat ze ook kunnen dienen als zelfgemaakte 'onthoudwijzers'. Het doel van het onderzoek is de invloed te meten op de (soorten) motivatie van de leerlingen

Selectieprocedure

Een zorgvuldig uitgezochte jury selecteerde de 3 beste inzendingen uit ruim 70. Ze koos een winnaar uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de lerarenopleiding. Bij die beslissing werd gelet op verschillende aspecten, waaronder de mate van innovatie van het idee, de haalbaarheid ervan, of het de leeruitkomsten verbetert en of het motiverend is voor de leerlingen.

fotojury

De juryleden komen uit verschillende domeinen, met elk een andere link met het onderwijs. De jury bestaat meer concreet uit Bert Smits, Katelijn Nijsmans, Roeland van Rooy, Katelijne van De Pas, Carl Boel en Winfried Mortelmans. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de award: https://vaninnovatieaward.be/.

Wie mag naar Finland?

De 3 winnaars komen hun idee verdedigen bij VAN IN in Wommelgem op 11 september 2019. De jury bepaalt dan wie de hoofdprijs in de wacht sleept. De winnaar mag samen met een collega op onderwijstrip naar Finland.  

De educatieve Finlandreis zal ingevuld worden met stadsontdekkingen en bezoeken aan enkele topscholen in Helsinki. VAN IN organiseert de reis samen met de Finse collega’s van Sanoma PRO.