21/06/2021 - Persbericht Digitalisering secundair onderwijs blijft stijgen

Naar aanleiding van het einde van het schooljaar, maken we de balans op.  

diddit

De digitale adoptie van diddit steeg vanaf de eerste lockdown in maart 2020 (noodgedwongen) sterk. Een schooljaar later is de digitalisering duidelijk omarmd in het secundair onderwijs. iddit werd nog intensiever ingezet. Zowel het gemiddeld aantal unieke gebruikers per dag, als het totale aantal unieke gebruikers steeg, met respectievelijk 54% en 18%.

Papier en/of digitaal?

De leerkracht 
blijft aan het stuur
Het gebruik van digitale platformen zoals diddit maakt deel uit van blended leren (het combineren van digitaal en papier, elk volgens zijn eigen kracht). Dit geniet duidelijk de voorkeur van de leerkrachten. In een bevraging van 2371 leerkrachten, geeft 60,5%aan vandaag al papier en digitaal te combineren bij het lesgeven. 86,5%geeft aan in de toekomst nog meer te willen inzetten op dat blended leren.

"We zijn blij te zien dat de grote meerderheid van de leerkrachten digitaal en papier steeds meer wenst te combineren in het lesgeven om tot de beste leerervaring te komen, aldus CEO Winfried Mortelmans. Het digitale is duidelijk een blijver, en dat is precies wat we gehoopt hadden. Als leermiddelenmaker weten we dat beide hun kracht en hun rol hebben in het leertraject van kinderen en jongeren. We bieden beide aan, zodat de leerkracht de vrije keuze heeft en voldoende ondersteuning krijgt om zijn eigen didactische aanpak uit te werken met voor hem/haar the best of both worlds." 

Lees het volledige persbericht hier