24/08/2015 - Knewton-technologie voor gepersonaliseerd en adaptief leren naar Vlaamse scholen

Score!, zo heet de adaptieve, Engelse onlinegrammatica die Uitgeverij VAN IN, specialist in de ontwikkeling van educatieve leermiddelen, heeft uitgetest tijdens een proefproject in een aantal Vlaamse scholen. Die onlineleerapplicatie is gebaseerd op de Knewton-technologie die, op basis van de door de leerling geleverde input, de leerstof niet alleen volledig aanpast aan zijn/haar niveau, maar ook inspeelt op zijn/haar specifieke behoeften. Daarin ligt de belangrijkste vernieuwing van deze onlinetool die toegankelijk is van op eender welk device en geschikt is voor elke leermethode.

Score! biedt flexibel en persoonlijk leertraject

 

Score! is een onlinetool om Engelse grammatica te leren en te oefenen, en is geschikt voor de leerjaren 1 en 2 van het secundair onderwijs (niveaus A1 en A2 van het Europees Referentiekader voor talenkennis). De leerapplicatie,  geschikt voor elke onderwijsmethode, is  gebaseerd op de Knewton-technologie, een vooraanstaande Amerikaanse technologie op het vlak van adaptief leren.

 

De gebruikte Knewton-technologie zorgt ervoor dat de leerstof en de oefeningen zich automatisch aanpassen aan het niveau en de specifieke behoeften van de individuele leerling”, zegt Winfried Mortelmans, Managing Director van VAN IN. “De technologie verzamelt informatie over zowat alles wat meetbaar is: dus niet alleen leerprestaties, maar bijvoorbeeld ook hoelang een leerling werkt, hoe actief hij in die tijd aan het werk is en welke bronnen hij raadpleegt. Knewton analyseert die informatie en vertaalt ze naar een concrete aanbeveling, een persoonlijke volgende stap voor de leerling. Het lesmateriaal reageert dus onmiddellijk op de prestaties van de leerling in kwestie.”

 

The proof of the pudding …

 

Het adaptieve karakter van de leerapplicatie biedt tal van mogelijkheden, buiten maar ook binnen de klas. Uitgeverij VAN IN organiseerde van maart tot en met mei van dit jaar een pilootproject in een aantal Vlaamse scholen om Score! te testen in concrete onderwijssituaties. Met de introductie van deze Knewton-technologie in de Vlaamse scholen zet het bedrijf een nieuwe stap op het vlak van adaptief leren en digitale leerplatformen. “Wij hebben al heel wat ervaring opgebouwd in dit domein, onder andere met onze digitale leerapplicaties bingel voor basisonderwijs en diddit voor secundair onderwijs. Maar we blijven voortdurend zoeken naar nieuwe oplossingen en middelen om het beste uit leerlingen te halen en de leraren daarin zo veel mogelijk te ondersteunen. Voor ons is het essentieel dat de tools die wij aanreiken ook effectief bijdragen tot nog meer kwaliteit in het onderwijs. Daarom wilden we concreet nagaan hoe leraren en leerlingen omgaan met dergelijke tool en hoe die het beste geïntegreerd kan worden in de klas, maar ook daarbuiten. Wat vinden zij ervan? En hoe kunnen wij hen optimaal ondersteunen bij het gebruik en de integratie van de tool?”.

 

De evaluatie toont alvast dat leerlingen en leraren positief reageren. De leerlingen waren onder andere enthousiast over het ingebouwde spelelement – ze kunnen virtuele ijsjes verzamelen – dat hen extra lijkt te motiveren. Maar ook over de onmiddellijke feedback waren ze erg tevreden. Score! legt namelijk uit wat de leerling fout heeft en kijkt daarna via bijkomende oefeningen na of hij/zij het wel begrijpt. Een groot pluspunt voor de leerlingen omdat ze die directe feedback niet hebben wanneer ze bijvoorbeeld hun huiswerk op papier maken.

 

Maar ook de leraren zien voordelen in de adaptieve leerapplicatie. Doordat de leerstof zich aanpast aan het niveau van de leerling, kunnen sterkere leerlingen vlot en zelfstandig werken, waardoor de leraar zich meer kan concentreren op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. “Bovendien biedt adaptief lesmateriaal de leraar een continu zicht op het leerproces in tegenstelling tot een periodieke toetsing. Daardoor kunnen ze sneller anticiperen waar nodig en is er ook meer tijd voor gerichte bijsturing en begeleiding”, besluit Mortelmans.