Differentiatie
              Met Uitgeverij VAN IN ben je klaar voor het M-decreet. Rekensprong Plus en de digitale platformen Mijn VAN IN en bingel helpen u bij het realiseren van de fasen van het zorgcontinuüm in uw klas en school. Ze ondersteunen u bij het bieden van een uitgebreide basiszorg en dragen bij tot het concreet invullen van de verdere zorgniveaus.

Evaluatieluik

Elke sprong wordt afgerond met een evaluatieluik van 3 lestijden: herhaling - toets – remediëring/verrijking.

De toets wordt altijd voorafgegaan door een herhalingsles. Na de toets voorziet de map van Wibbel in materiaal voor de remediërings- en verrijkingsles waarin elke leerling op zijn eigen niveau en op maat werkt. 

Op maat van elke leerling

Rekensprong Plus biedt kant-en-klaar materiaal om op verschillende manieren te differentiëren: naar tempo, naar leerstijl en naar niveau.

  • Tempodifferentiatie in de werkschriften
  • Differentiatie naar leerstijl in de werkschriften en de map van Wibbel
  • Niveaudifferentiatie in de werkschriften en de map van Wibbel
  • Differentiatiemodule op bingel en Mijn VAN IN: Met één druk op de knop krijg je voor elke leerling een differentiatievoorstel op maat: op papier of op bingel.