Materiaal voor de leerling


Werkschriften

De werkschriften van Nieuwe Pluspunt zijn aantrekkelijk en duidelijk gestructureerd. Er is voldoende invulruimte voorzien en het aantal oefeningen is evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen.

Door het gebruik van pictogrammen en door de duidelijke oefeningen en opgaven wordt het zelfstandig werken bij de leerlingen gestimuleerd.

Ook de 'flappen' aan de zijkanten van de kaften dragen in belangrijke mate bij tot het zelfstandig werken. De 'flappen' vatten belangrijke leerinhouden samen die in het betreffend werkschrift aan bod komen. Per leerjaar zijn er 3 werkschriften.


Lesboek

De basis voor de leerkrachtgebonden lessen vanaf het derde leerjaar is het lesboek (in leerjaar 1 en 2 worden klassikale praatplaten gebruikt). Het lesboek is knap uitgevoerd in vier kleuren en voorzien van een harde kaft.


Plusje en leertakenschrift

In de eerste graad hebben de leerlingen het Plusje, een referentieboekje met een beknopt overzicht van de leerstof per leerjaar. Het Plusje informeert tegelijkertijd de ouders over wat en hoe hun kind leert.

In de tweede en derde graad beschikken de leerlingen over een leertakenschrift waarin ze een overzicht van de belangrijkste leerstof krijgen met aansluitend enkele herhalingsoefeningen. Ze kunnen er zelf dingen in opzoeken bij de lessen begeleid leren en zelfstandig werken.


Bingel.be 

Zie ICT en online


Terug naar het overzicht