Didactiek en zorg


Nieuwe Pluspunt is een gestructureerde methode die domeinen in samenhang behandelt waar mogelijk. De methode heeft op didactisch gebied een aantal sterke troeven:

Duidelijke planning
IJzersterk organisatiemodel
Domeinen in samenhang waar mogelijk
Focus op leren leren
Praat- en wandplaten voor de eerste graad
Sterk in differentiatie
Gebruiksvriendelijke lesbegeleiding


Duidelijke planning

Nieuwe Pluspunt is opgedeeld in 12 verschillende blokken of onderdelen. Elk blok is verdeeld in 13 lessen die gebaseerd zijn op het BHV-model (basis - herhaling - verdieping). Na 10 basislessen (B) worden een herhalingsles (H), een toetsles en een remediërings-/verrijkingsles (V) aangeboden. De toets en de remediëring sluiten perfect op elkaar aan. De verdieping blijft binnen de doelen van het blok.

De planning voorziet dat rond de paasvakantie vrijwel alle belangrijke doelen behandeld zijn. Nieuwe Pluspunt is vanzelfsprekend volledig afgestemd op de eindtermen en op uw leerplan.

In Nieuwe Pluspunt is er voldoende ruimte voor automatisering.


IJzersterk organisatiemodel

Nieuwe Pluspunt bevat 3 lesmodellen: leerkrachtgebonden lessen, lessen begeleid leren en lessen zelfstandig werken. Daardoor kunt u de lessen makkelijker sturen en wordt het probleemoplossend leren zoveel mogelijk gestimuleerd. De verhouding tussen de lessen wordt zorgvuldig bepaald in functie van het leerjaar.


Domeinen in samenhang waar mogelijk

De verschillende leerstofdomeinen worden in Nieuwe Pluspunt waar het mogelijk is in samenhang aangeboden. Pas als de verschillende domeinen een duidelijke en logische samenhang vertonen, worden ze in een les gecombineerd. Op die manier krijgen de leerlingen een herkenbaar en realistisch wiskundekader aangeboden.


Focus op leren leren

In de eerste graad hebben de leerlingen het Plusje, een referentieboekje met een beknopt overzicht van de leerstof per leerjaar, dat ook gebruikt kan worden om ouders te informeren over wat en hoe hun kind leert.

In de tweede en derde graad beschikken de leerlingen over een leertakenschrift waarin ze een overzicht van de belangrijkste leerstof krijgen met aansluitend enkele herhalingsoefeningen. Ze kunnen er zelf dingen in opzoeken tijdens de lessen begeleid leren en zelfstandig werken.


Praat- en wandplaten voor de eerste graad

In leerjaar 1 en 2 wordt er bij leerkrachtgebonden lessen gewerkt met praatplaten; dat zijn tekeningen die klassikaal besproken worden (bv. bij de inleiding van een thema). De set bevat ook referentieplaten met o.a. procedures en schema’s.

In leerjaar 3 t.e.m. 6 wordt bij leerkrachtgebonden lessen gewerkt met een lesboek.


Sterk in differentiatie

Het differentiatiemateriaal in Nieuwe Pluspunt is uitgebreid. De methode differentieert inhoudelijk (naar het model van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof), naar tempo en methodisch (kinderen kunnen zelf een oplossingswijze kiezen).

De software bij Nieuwe Pluspunt biedt bijkomende mogelijkheden om efficiënt te differentiëren en om te automatiseren.


Gebruiksvriendelijke lesbegeleiding

De handleiding geeft een duidelijk lesoverzicht op twee tegenoverliggende pagina’s. Bovendien biedt de handleiding een duidelijk overzicht van het leerstoftraject.

Naar boven