Materiaalinfo


Maatwerk rekenen bestaat uit vijf delen, die elk aangeduid worden met een kleur.

Ieder deel bestaat uit een map en een cd-rom. In de map zitten een handleiding, toetsen en werkbladen. De cd-rom bevat toetsen en oefeningen voor de leerlingen en een leerlingvolgsysteem. 

Delen

  1. Maatwerk rekenen-groen: basisvaardigheden t/m 20
  2. Maatwerk rekenen-oranje: basisvaardigheden t/m 100
  3. Maatwerk rekenen-blauw: basisvaardigheden t/m 1000
  4. Maatwerk rekenen-rood: kolomsgewijs rekenen, grote getallen en kommagetallen
  5. Maatwerk rekenen-geel: breuken, procenten, tijd en meten

De delen groen, oranje en blauw zijn voornamelijk voor leerlingen van de onderbouw geschikt. De delen rood en geel voor leerlingen van de bovenbouw.

Kijk op www.maatwerkrekenen.be voor een uitgebreide toelichting.