Didactiek en zorg


Uitgangspunten

Maatwerk rekenen hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Kleine leerstappen en een duidelijke systematische opbouw
 • Handelen en de directe belevingswereld van het kind staan centraal
 • Het verwoorden van het oplossingsproces is een belangrijk hulpmiddel
 • Zoveel mogelijk uitgaan van rekenen in contexten
 • Veel aandacht voor inzicht in de structuur van de getallen
 • De mogelijkheid bieden om voor elk kind een maatwerk-programma samen te stellen op basis van goede diagnostiek.

Zo laat Maatwerk rekenen de kinderen ervaren dat rekenen een leuk vak is, dat in de dagelijkse praktijk ook zinvol is. Vanuit die motivatie bereikt het kind een zo hoog mogelijk niveau van basiskennis en rekenvaardigheid op basis van inzicht.


Werkwijze

Maatwerk rekenen is gebaseerd op kleine leerstappen en volgt een glasheldere structuur. Dit zijn de verschillende stappen:

 1. Diagnose
  De diagnose maakt duidelijk waar het probleem van het kind zit en is gebaseerd op een instaptoets en een diagnostisch gesprek (de computer geeft suggesties voor het gesprek).
 2. Handelingsplan
  Op basis van de diagnose wordt (door de computer) een handelingsplan opgemaakt dat nauwkeurig aangeeft welke oefeningen het kind moet maken.
 3. Oefenen
  Dat kan op papier of op de computer. Na de instructie volgt het begeleid oefenen, waarna het kind zelfstandig oefeningen kan maken. Om de vaardigheden te onderhouden die het kind al heeft verworven worden ook herhalingsoefeningen gegeven.
 4. Evaluatie
  Na het afsluiten van een onderdeel wordt er geëvalueerd met behulp van een afsluitende toets. Bij tegenvallende resultaten wordt de extra instructie gevolgd. De resultaten van de op de computer gemaakte toetsen en oefeningen worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.


Meer weten?

Schrijf u in voor een informatiesessie over dit product.

Vraag het kennismakingspakket aan waarin u demo-cd-roms en voorbeeldsets kunt vinden.