Maatwerk rekenen


Maatwerk Rekenen draagt bij tot efficiënter en meer probleemgericht remediëren.

De methode is samengesteld voor kinderen die achterblijven in de elementaire rekenvaardigheden en de toepassingsgebieden. Die kinderen hebben meer hulp nodig dan een methode standaard kan bieden.

Maatwerk rekenen is zeer uitgebreid en heel diep uitgewerkt. Ze kan worden ingezet naast elke reguliere reken-wiskundemethode en kan zowel als binnenklasdifferentiatie als buitenklasdifferentiatie gebruikt worden. 


Opbouw

Maatwerk rekenen is gebaseerd op kleine leerstappen en volgt een glasheldere structuur:

  • Diagnose gebaseerd op instaptoets en diagnostisch gesprek
  • Handelingsplan: welke oefeningen moet het kind maken?
  • Oefenen: eerst begeleid, daarna zelfstandig
  • Evaluatie met behulp van een afsluitende toets


Meer weten?

Kijk op www.maatwerkrekenen.be voor een uitgebreide toelichting.