Materiaalinfo


Kopieermap

Het meeste materiaal bevindt zich in de kopieermap. De map bevat vier onderdelen:

 1. Leerlingenmateriaal
  De 30 onderwerpen per jaargroep zijn opgenomen als dubbelgevouwen A3-bladen. U kunt de bladen ook op dat formaat kopiëren. Voor de kinderen ontstaat dan een miniboekje. Bij een beperkt aantal onderwerpen hoort een extra kopieerblad, bv. als er een bouwplaat moet worden uitgeknipt. In de kopieermap zijn de 30 onderwerpen met tabbladen geordend naar categorie.
 2. Print-cd-rom
  In de kopieermap zit een handige print-cd-rom voor als u het materiaal liever wilt afdrukken dan kopiëren.
 3. Registratiebladen
  De kopieermap bevat zowel een registratieformulier voor het kind (dat het zelf kan invullen) als een registratieformulier voor de leerkracht (met een groepsoverzicht). Zo houdt u een overzicht over wat de kinderen gedaan hebben.
 4. Beknopte handleiding
  In de handleiding vindt u een toelichting bij het materiaal en praktische suggesties hoe u er in de klas mee kunt werken.


Antwoordenboek

Per leerjaar is er een antwoordenboek. Daarin staan niet alleen de antwoorden vermeld, maar ook de berekeningen en redeneringen. Een kind kan dus zelf de verwerkte opdrachten nakijken en leren van gemaakte fouten.


Tipboek

In het tipboek vinden de kinderen tips bij die opgaven waarbij zij kunnen vastlopen. Het tipboek stimuleert de kinderen om door te zetten als ze niet meteen de juiste oplossing kunnen vinden.