Wat kenmerkt Wegwijzers!?

Wegwijzers! is haalbaar in tijd

Wegwijzers! is in elk leerjaar opgebouwd rond dezelfde 5 thema's
 • Schoolomgeving 
 • Openbaar vervoer 
 • Mobiliteit
 • Voetganger 
 • Fietser
Binnen elk thema zijn voorzien:  
 • 2 theorielessen van 25 minuten
 • Enkele suggesties voor praktijkactiviteiten, waaruit de leerkracht kan putten
 • Afronding met een onthoudkader en een boodschap voor thuis

Wegwijzers! is haalbaar in de praktijk

 • Wegwijzers! biedt u als leerkracht de keuze tussen praktijkactiviteiten buiten de schoolmuren in het echte verkeer of laagdrempelige activiteiten binnen de schoolmuren.
 • Met de online oefeningen op bingel kunt u de kinderen de praktijk verder laten inoefenen aan de hand van motiverende oefeningen.

Wegwijzers! betrekt ouders bij de verkeersopvoeding

 • Ouders lezen in een 'bericht voor thuis' precies wat de kinderen op school hebben geleerd en hoe ze dit samen met hun kind in het echte verkeer verder kunnen inoefenen. 
 • Wegwijzers! werd gerealiseerd samen met de VSVDe samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor de realisatie van deze uitgave staat garant voor een actuele en  praktische inhoud.