Schrijfvaardig


Schrijfvaardig is een schrijfmethode voor de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Ze heeft het verbonden schrijven als basis en biedt praktijkondersteunende adviezen bij elke les.

Met Schrijfvaardig verwerven de kinderen een schriftbeeld dat zich leent voor aanpassingen zonder aan vloeiendheid in te boeten.

Kenmerken

  • Veel aandacht voor het voorbereidend schrijven
  • Suggesties voor integratie in andere activiteiten
  • Aandacht voor rechts- en linkshandigen
  • Differentiatie naar langzame en snelle schrijvers
  • Leert een correcte schrijfhouding en pengreep aan