Materiaalinfo


Werkschriften met cd

Doe-je-mee-AMV-1De werkschriften geven informatie over klassieke componisten en bevatten fragmenten uit orkestpartituren die gereduceerd zijn tot handige en praktische pianoversies.

Ze bevatten daarnaast beknopte invuloefeningen en op de omslagflappen staan de ritmische en melodische cellen gegroepeerd als houvast bij de gehooroefeningen.

Er is voor elk jaar een cd voorzien met muziekfragmenten uit de klassieke muziekliteratuur, de pianobegeleidingen of orkestarrangementen van een aantal zangoefeningen en de melodische dictees van de oefentoetsen.


Bekijk voorbeeldpagina's van de werkschriften


Handleiding

De handleiding bevat de pianobegeleidingen en didactische suggesties bij elke les. U vindt er ook de juiste benamingen, omschrijvingen en noten die de leerlingen in hun werkschrift moeten invullen.

De handleiding is afgewerkt met een spiraalrug die het hanteren tijdens pianobegeleidingen vergemakkelijkt.

Bekijk voorbeeldpagina's van de handleidingen


Inhouden per jaar

Doe je mee? AMV - vernieuwd 1: 

 • Melodische groei vanuit sol-mi, gevolgd door de hoge do als tonica. De pentatoniek van do mondt uit in do groot, die als basis voor het eerste jaar wordt gebruikt.
 • De maten 2/4 en 6/8 vormen de basis 
 • Aanzet tot de metra 3/4 en 4/4

Doe je mee? AMV - vernieuwd 2:

 • Melodische uitbreiding met de grote en kleine tertstoonladders (max. 1 kruis of 1 mol)
 • Aanvulling met maatsoorten 4/4, 3/4 en 2/2, kennismaking met de maat 2/8  
 • Ritmische verdieping tot divergente ritmen

Doe je mee? AMV - vernieuwd 3:

 • Uitbreiding met grote en kleine tertstoonladders met 2 en 3 kruisen en mollen. 
 • De maatsoorten zijn aangevuld met 3/8 en 3/2.
 • Uitdieping van ritmen met koppelingen, syncopes, zestiende rust en varianten met meerdere zestiende noten in de maat 6/8. 

Doe je mee? AMV - vernieuwd 4:
In het A-boek bevat alle items noodzakelijk voor de voorbereiding van de eindproef:

 • Uitbreiding van toonaarden tot 5 kruisen en 5 mollen. 
 • Grondige herhaling van de intervallen en aanvulling met begrippen consonant en dissonant.
 • Uitdieping van de leerstof op ritmisch en metrisch vlak. 
In het B-boek worden zanglessen op eindniveau aangeboden. Bij deze lessen worden voorbereidende intonaties, theoretische analyseoefeningen en aangepaste dicteesaangeboden om tot een optimale combinatie van zang, gehoor en theorie te komen.
Er komt ook uitbreidingsleerstof aan bod en tot slot aanzetten tot het vak AMC.