VAN IN ondersteunt je in het M-decreet

              Met Uitgeverij VAN IN ben je klaar voor het M-decreet. Onze methodes en onze digitale platformen Mijn VAN IN en bingel helpen je bij het realiseren van de fasen van het zorgcontinuüm in je klas en school. Ze ondersteunen je bij het bieden van een uitgebreide basiszorg en dragen bij tot het concreet invullen van de verdere zorgniveaus.

Met één klik haal je meer uit elke leerling dankzij Mijn VAN IN en bingel

Je kunt in Mijn VAN IN op een eenvoudige manier gedifferentieerde taken samenstellen. Elke leerkracht kan daarbij putten uit alle oefeningen voor de lagere school. Zo creëer je met enkele klikken een gedifferentieerde taak op maat van een individuele leerling, een groepje leerlingen of een volledige klas.

Met de online differentiatiemodules kun je zowel na elke toets als op elk moment van het schooljaar met enkele klikken elke leerling automatisch leerinhouden en oefeningen op maat bezorgen. Je kunt de oefeningen digitaal laten oplossen op bingel of elke leerling een kant-en-klare gepersonaliseerde bundel bezorgen.

Voor onderstaande methodes is er een differentiatiemodule beschikbaar:

  1. Tijd voor Taal accent – Spelling
  2. Tijd voor Taal accent – Taal
  3. Rekensprong Plus
  4. Nieuwe Pluspunt

Bingel motiveert elke leerling om te oefenen en te leren

Met bingel motiveer je elke leerling om te leren en te oefenen. Met één klik beloon je digitaal de inzet van élke leerling met een virtuele sticker, een persoonlijk boodschap of extra pingping.

Je kunt met bingel meer dan ooit inspelen op de noden van elke leerling uit je klas. Zo kun je de automatische de tempodifferentiatie ('het klokje') in bingel in- of uitschakelen. Je kunt een of meerdere leerlingen toegang geven tot methodes van voorgaande of volgende leerjaren en hoofdstukken op leerling- of klasniveau deactiveren.

Aandacht voor binnenklasdifferentiatie in elke VAN IN-methode

In onze methodes wordt er expliciet tijd voorzien om op een haalbare manier aan zorg en differentiatie te doen. Enkele voorbeelden:

  • Bij 'Tijd voor Taal accent - Taal' is elke derde week van een thema een 'accentweek', waarin je optimaal kunt inspelen op de leerbehoefte van de klas of individuele leerling.

  • Bij onze wiskundemethodes 'Rekensprong Plus' en 'Nieuwe Pluspunt' wordt na de klassikale instructietijd de verlengde instructie expliciet en duidelijk in de lesgang vermeld.

Zorgmaterialen bij elke VAN IN-methode

Een greep uit het zorgaanbod:

  • In samenwerking met logopedisten en zorgcoördinatoren kregen de Z-schriften en Z-blokken van Tijd voor Taal accent - Taal en Tijd voor Taal accent - Spelling een prikkelarme lay-out en eenvoudigere instructietaal. Ze volgen dezelfde lesgang en paginanummering als de gekende leerlingmaterialen en kunnen dus perfect binnen de klas gecombineerd worden, op maat van elke leerling.

  • Onze wiskundemethode 'Rekensprong Plus' biedt materiaal om op verschillende manieren te differentiëren: naar tempo, naar leerstijl en naar niveau. De 'map van Wibbel' biedt een schat aan remediërings- en verrijkingsoefeningen. Bovendien werd voor de leerling een neuze-neuzeboek ontwikkeld met een duidelijk overzicht van de leerinhouden. 

  • Het nieuwe schriftbeeld 'karakter' wordt gevormd met een beperkt aantal bewegingen, zodat motorisch zwakkere leerlingen het gemakkelijker aanleren. De nadruk ligt dan ook op preventie en remediëring van schrijfproblemen. Karakter besteedt aandacht aan schrijfcondities, pengreep, zithouding en bladligging.