Voor de ouders


Oh là là wijdt kinderen op een speelse, laagdrempelige manier in de Franse taal in. Met behulp van liedjes, verhalen, muzische activiteiten en gezelschapsspelen. En natuurlijk de klaspoppen Flonflon en CloClo. 

In deze veilige sfeer doet uw kind het benodigde zelfvertrouwen op en raakt het gemotiveerd om met het Frans aan de slag te gaan. Een groot voordeel wanneer het later Frans en andere vreemde talen gaat leren!

Meer weten?

Bekijk de onderstaande PowerPointpresentaties per leerjaar. 

Ouders eerste leerjaar
Ouders tweede leerjaar 
Ouders derde leerjaar
Ouders vierde leerjaar