Meer informatie

Stappen

Binnen elke leeftijdsgroep werkt Oh là là ! rond 7 thema's. Per thema volgen we de volgende stappen:

Stap 1: context creëren

U creëert voor de kinderen een duidelijke context door middel van:

 • Speelse activiteiten
 • Het vertellen van een leuk Nederlands contextverhaal.

Die verhalen werden door Rien Broere voor de methode geschreven en sluiten perfect aan bij de liedjes.

klaspoppen
De leerkracht vertelt het verhaal samen met de poppen Flonflon (derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar) of Cloclo (derde en vierde leerjaar), die zo nu en dan met een Frans woordje of een kort zinnetje tussenbeide komen.

Platen
Bij elk verhaal horen grote vertelplaten met prachtige tekeningen.

Stap 2: de initiatie zelf

Liedjes
De kinderen beluisteren een paar keer het liedje (speciaal voor de doelgroep geschreven) dat aansluit bij de context. De liedjes sluiten qua thematiek, klank en ritmiek aan op de belevingswereld en de zangmogelijkheden van de kinderen.

Doelwoorden
De doelwoorden van het thema worden in het lied veelvuldig herhaald. De liedjes zijn de dragers van de woorden en van de eerste omgangsvormen en zorgen ervoor dat alles lang in het geheugen van de kinderen blijft hangen.

Chansonniers
De liedjes zijn gezongen door de (uiteraard Franstalige) chansonniers Geneviève Laloy en Valéry Bendjilali, die garant staan voor een leuke, kindvriendelijke uitvoering en voor een perfecte uitspraak.

In het derde en vierde leerjaar beluisteren de kinderen ook nog een dialoog en een portret, gevolgd door een verwerkingsactiviteit in het speelleerschrift.

Stap 3: de verwerkingsactiviteiten

Het liedje en het verhaal worden nadien verwerkt door middel van

 • Twee muzische (klassikale) activiteiten (muziek, drama, beweging, beeld
 • Eén klassikale activiteit met het speelleerschrift
 • Verschillende cd-romactiviteiten (hoekenwerk)

Die verwerking zorgt voor het vastzetten van de doelwoorden, de uitspraak, de juiste structuren ...

Spel
Bij elk thema hoort ook een gezelschapsspel met minidoelwoordenkaarten (hoekenwerk). Daarnaast krijgt de leerkracht een waaier aan suggesties waaruit hij kan kiezen en waarmee hij nog beter de inititiatiedoelen bereikt.


Doelen

De belangrijkste initiatiedoelen zijn

 • Taalplezier: Waw, Frans is leuk. Ik hou ervan!
 • Basisvertrouwen: Waw, ik kan het. Het lukt me!
 • Taaldenken prikkelen: Waw, als ik nadenk, begrijp ik het!
 • Taalattitude: Waw, zo is het mooier, want zo is het correct!

Kinderen die die vaardigheden en attitude verwerven, hebben meer kansen op welslagen in het aanleren van om het even welke taal op latere leeftijd.

Naast de initiatiedoelen worden er ook doelen muzische vorming en media en ICT gerealiseerd.


Woordenschat

Dankzij de verhalen, liedjes en muzische activiteiten in Oh là là ! verwerven kinderen spontaan woordenschat.

De doelwoorden die binnen Oh là là ! aan bod komen zijn zorgvuldig gekozen:

 • De ene helft maakt deel uit van de gemeenschappelijk woordenlijst Frans voor het basisonderwijs
 • De andere helft zijn transparante woorden die kinderen vanuit de context perfect begrijpen.

Heel veel van die woorden zullen in het geheugen verankerd zitten. De liedjes helpen daarbij heel wat.


Taalinitiatie: wanneer?

Oh là là ! voorziet in muzische activiteiten van ongeveer een half uur per week.

Die activiteiten kunt u binnen de lestijden spreken, vertellen, muzische vorming en bewegingsexpressie plaatsen. De gerealiseerde doelen muzische vorming en media en ICT staan naast de initiatiedoelen ook vermeld in de handleiding.

Daarnaast worden creatieve tips gegeven voor dagelijkse minimomentjes van hoogstens 5 minuten. Die vormen dé garantie voor consolidatie.