3.15 Schoolwerkplan

Ieder schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen een SCHOOLWERKPLAN dat ten minste de volgende elementen bevat:

  1. de omschrijving van het pedagogisch project (zie 3.12 van het Dagboek);
  2. de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;
  3. de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt gerapporteerd;
  4. de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs;
  5. de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert (zie hoofdstuk 5 van het Dagboek).