4.3 Ziekteverlof

Formulieren in verband met ziekteverlof

Omdat er nogal eens onduidelijkheid bestaat over welk formulier naar wie moet worden gestuurd en voor welke gebeurtenis dient te worden gebruikt, geven we hier vooraf een overzicht.

AFWEZIGHEIDSATTEST 

(vroegere PERS 16)

Dit is het formulier dat aan de directeur dient te worden bezorgd.
Het wordt ingevuld door de behandelende arts. Op het formulier staat geen diagnose zodat het medisch geheim bewaard blijft.
Het formulier wordt gebruikt in geval van:
 • afwezigheid wegens ziekte van meer dan één dag;
 • privé-ongeval met afwezigheid van meer dan één dag;
 • bevallingsverlof.
Een personeelslid dat in meerdere instellingen fungeert, moet de respectievelijke directeurs verwittigen en aan allen een ‘afwezigheidsattest’ bezorgen. Het origineel exemplaar gaat naar de school waar het personeelslid de grootste opdracht heeft. Voor de andere instellingen volstaat een kopie.

MEDISCH ATTEST

Dit is het formulier dat naar het controleorgaan (Mensura) moet worden gestuurd.
Het wordt ingevuld door de behandelende geneesheer. Op dit attest moet wel een diagnose vermeld worden.
Het formulier wordt gebruikt in geval van:
 • ziekte voor meer dan één dag;
 • privé-ongeval met afwezigheid van meer dan één dag;
 • zwangerschapsverlof;
 • vertrek naar het buitenland tijdens een afwezigheidsperiode wegens ziekte;
 • verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte;
 • profylactisch verlof;
 • opname in een ziekenhuis. (Deze gebeurtenis wordt vermeld op het formulier.)
Het ‘medisch attest’ wordt NIET opgestuurd in geval van:
 • afwezigheid wegens ziekte van maar één dag;
 • onbezoldigd ouderschapsverlof;
 • arbeidsongeval. (Voor een arbeidsongeval (zie 4.4.7) wordt het ‘Medisch attest Medex’ naar Medex gestuurd.)
Een personeelslid dat in meerdere instellingen werkt, moet maar één ‘medisch attest’ naar Mensura sturen.

FORMULIER ‘AANVRAAG VAN MEDISCHE CONTROLE’ 

(vroegere PERS 16 bis)

Dit formulier dient gestuurd naar Mensura indien een controlebezoek wordt aangevraagd door:
 • de directeur;
 • een hiërarchische meerdere;
 • het schoolbestuur.

GETUIGSCHRIFT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

(ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’) 

Dit attest dient verstuurd te worden door een tijdelijk personeelslid naar de mutualiteit als de periode van bezoldigd ziekteverlof dreigt te worden overschreden.