4.7.9 Procedure bij vaste benoeming

De nieuwe procedure voor vaste benoeming vanaf 1 mei 2015 zetten we nog eens op een rij in onderstaand schema:

1 februari 2014:  Teldatum urenpakket 2014-2015
15 april 2015:
Vacantverklaring van de huidige vacante betrekkingen en de betrekkingen die vacant zullen komen tussen 15 april tot en met 1 september door pensionering of terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.
15 mei 2015:
Voor deze datum dienen de vacante betrekkingen kenbaar gemaakt aan betrokken personeelsleden.
voor 30 juni 2015:
Het personeelslid moet zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de vacantverklaring van het schoolbestuur.
30 juni 2015:
Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming op 1 juli moet het personeelslid fungeren in het ambt als TADD’er met 720 dagen dienstactiviteit, waarvan 360 dagen in betrokken ambt.
1 juli 2015:
 Ingangsdatum vaste benoeming indien het ambt nog vacant is.
1 september 2015:
Verdeling van de beschikbare betrekkingen met in acht name van de regelgeving rond terbeschikkingstelling, reaffectatie en TADD.
30 september 2015:
Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming op 1 oktober moet het personeelslid fungeren in het ambt als TADD’er met 720 dagen dienstactiviteit, waarvan 360 dagen in betrokken ambt.
1 oktober 2015:
Ingangsdatum vaste benoeming indien het ambt nog vacant is en voor wie op 1 juli nog niet in aanmerking kwam.