3.3 Crisismanagement en -communicatie

Elke school loopt risico op een CRISIS: brand, hersenvliesontsteking, voedselvergiftiging, een ongeval met de schoolbus, het overlijden van een leerling of van een personeelslid ...

Hoe reageert de school dan? De grootste vijand bij een crisis is verloren tijd. Daarom zijn crisisbewustzijn en een communicatiebeleid van het allergrootste belang. Zorg dat je er klaar voor bent: vóór de crisis, tijdens en erna. Begin met de samenstelling van een crisisteam dat een crisisdraaiboek en een communicatieplan kan samenstellen. 

Een goede hulp hierbij heeft de school aan De Eerste Lijn van Klasse (ook op TV-Klasse). Er bestaat vakliteratuur over het omgaan met crisissituaties. Verder reiken de onderwijskoepels specifieke draaiboeken, stappenplannen, themafolders, checklists en tips/vuistregels aan
(www.klasse.be/eerstelijn).

Een goede teamsfeer is een echt fundament in tijden van een crisis.
Mogelijke stappen voor een crisisplan:
 • beschrijf het nut van een plan;
 • maak in teamverband een lijst van mogelijke crisissen die zich op school kunnen voordoen;
 • bedenk scenario’s wat in welke crisis moet gebeuren. Wie doet wat? (leerlingen, leerkrachten, crisisteam, ...);
 • stel een crisisteam samen met de taakverdeling;
 • bepaal de doelgroepen waarmee je communiceert (intern, extern);
 • bepaal per mogelijke crisis welke boodschappen naar wie worden gecommuniceerd;
 • bepaal waar je een crisiscentrum organiseert en wie daarvoor zorgt;
 • rust het plan uit met bijlagen: vuistregels voor de teamleden hoe om te gaan met de pers en met de ouders, vuistregels voor crisiscommunicatie, modelbrieven voor verschillende soorten crisissen, een modelpersbericht, ...;
 • organiseer een oefening en evalueer die.
Nuttige websites voor meer informatie: www.welzijn-op-school.net en www.coprant.be voor preventieadviseurs.
Enkel voor de crisissituatie ‘brand’ zijn er wettelijke voorschriften. Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) bepaalt onder Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling V ‘Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke en ontvlambare gassen’ in de artikels 52.1 t/m 52.16 onder andere:
 • de brandpreventie;
 • de bouwvoorschriften;
 • de toegang, uitgangswegen en ontruiming;
 • de verwarming van de lokalen;
 • de brandbestrijdingsmiddelen;
 • de waarschuwing en het alarm; de organisatie van de brandbestrijding;
 • de periodieke controle;
 • de informatie van het personeel;
 • de plannen.