1.3.4-9 Omzetting van problematische afwezigheden in gewettigde afwezigheden

Van zodra de 10 halve schooldagen problematische afwezigheden overschreden zijn, moet de school minimaal aan een aantal door de overheid opgelegde voorwaarden voldaan hebben en moet er van de inspanningen een schriftelijke neerslag zijn, wil de problematische afwezigheid omgezet kunnen worden in gewettigde afwezigheid:
  • de school heeft de problematische afwezigheid gemeld aan het CLB;
  • de school werkt samen met het CLB aan de begeleiding van de leerling. 
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden), verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig artikel 20 van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en voor de toelagen.

De leerplichtwet bepaalt dat ouders bij misbruik gestraft kunnen worden. In elk gerechtelijk arrondissement is een parketcriminoloog aangesteld die zich onder andere buigt over de dossiers van leerplichtontduiking en spijbelen.
Bij ernstig misbruik kunnen zij de ouders vervolgen voor de politierechtbank of maatregelen vorderen via de jeugd-rechtbank.

De school is verplicht de ouders zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over welke afwezigheden van leerlingen al dan niet gewettigd zijn en aan welke verplichtingen bij afwezigheden voldaan moet worden. Het is een verplicht onderdeel van het schoolreglement (zie 3.14).