Recht

Er verandert heel wat in de federale en gewestelijke wetgeving. Verschillende rechtsdomeinen worden grondig door elkaar geschud. Het is niet altijd even gemakkelijk voor je studenten om het overzicht te bewaren en te achterhalen wat de essentie is.

Gelukkig biedt onze reeks "Praktisch recht" zekerheid in onzekere tijden.

  • Onze auteurs actualiseren de 21 titels uit de reeks jaarlijks of om de twee jaar.
  • Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak, met talrijke voorbeelden uit de praktijk gegrepen, actuele cases...
  • Ze vertrekken daarbij vanuit de geldende wetgeving op het moment van schrijven of baseren zich op de wetgeving die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en die in de nabije toekomst van kracht wordt.
  • Dringende updates? We bieden ze digitaal aan via mijnstudiemateriaal.be.
  • Bovendien kunt u rekenen op ondersteunend materiaal, zoals oefeningen, oplossingen, PowerPoints, uitbreidingen, schema’s ...

De reeks Praktisch recht is in de 50 jaar nadat de eerste uitgave verscheen uitgegroeid tot hét betrouwbare studiemateriaal voor docenten en studenten die recht op een praktische manier willen leren kennen. Verschillende rechtstakken komen in de reeks aan bod, op verschillende verdiepingsniveaus. Ontbreekt er volgens jou nog een interessante uitgave in deze reeks, of heb je opmerkingen bij een bepaalde uitgave? Je kan ons altijd contacteren!