Praktisch gezondheidsrecht

Luc Haegeman - Kathleen Van Cauter

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheids- en gezinsrecht.

 • Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;
 • oefeningen in het boek en online;
 • (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijk bewoordingen.

In deze editie is er onder meer aandacht voor:

 • het Arrest van 19 juni 2019 van het Arbitragehof m.b.t. de Transgenderwet;
 • de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regelgeving inzake het levenloos kind;
 • de Wet van 15 maart 2020 m.b.t. de geldigheid van wilsverklaringen;
 • het Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019;
 • het KB van 27 februari 2019 betreffende een uitbreiding van de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen;
 • de toepassing van GDPR voor zorgverstrekkers die gegevens verwerken van natuurlijke personen.

De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.

Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen. 

Extra onlinemateriaal

 • oefeningenmodule in het boek als online
 • oplossingen voor de docent
Het onlinemateriaal is toegankelijk voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. Vraag uw code aan via hoger.onderwijs@vanin.be.

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbodAsella De Vos 2022 klein

Barbara De Schrijver 2022 klein

Kunnen wij je helpen?

Een boek op maat in enkele clicks?

Met Blend kan je eenvoudig een boek op maat samenstellen. Kies uit hoofdstukken van De Boeck en voeg - als je dat wenst - je eigen lesmateriaal toe. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Heb je een andere vraag?

Wil je een beoordelingsexemplaar of heb je een andere vraag? Onze accountmanagers staan voor je klaar!

accountmanager@vanin.be

Asella De Vos (alle werkdagen behalve maandag):
+32 (0)472 40 39 55

Barbara De Schrijver 
+32 (0)479 86 90 65