Infectiepreventie

Leidraad voor zorginstellingen

Rika De Bens - Luc Knaepkens

Infectiepreventie is een leidraad voor de zorgverleners in zorginstellingen waar veel mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen.

 • heldere opbouw
 • digitale oefenmodule
 • recente wetenschappelijke inzichten
Nieuwe editie voor academiejaar 2022-2023

De editie 2022 werd volledig aangepast aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. De auteurs besteden in deze editie onder meer bijzondere aandacht aan:

 • handhygiëne
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en correct gebruik
 • correcte scheiding tussen vuil en zuiver
 • inzichten van de pandemie

Vraag je beoordelingsexemplaar aan
Infectiepreventie voor het hoger onderwijs
Door de specifieke opbouw is het boek zeer geschikt voor gebruik in zowel acute als chronische zorginstellingen.
Wegwijs in de infectiepreventie

Infectiepreventie bestaat uit twee delen.

 • Het eerste deel behandelt vooral de voorzorgsmaatregelen om kruisinfecties te bestrijden, zoals de standaardvoorzorgsmaatregelen, handhygiëne, reiniging en desinfectie.
 • Het tweede deel gaat over infecties die frequent voorkomen, maar waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, Clostridium difficile, influenza en epidemieën met diarree. Deze infecties worden kort toegelicht: wat zijn ze, hoe ontstaan ze en welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden om kruisinfecties te vermijden of preventief aan te pakken.
  Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan pandemische en epidemische infectieziekten.

De auteurs vertrekken vanuit de besmettingscyclus en reiken via verschillende thema's aan welke preventieve maatregel de cyclus kan doorbreken.


Editie 2022: volledig up-to-date

In de editie 2022 komen de meest recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen aan bod.
Daarbij besteden de auteurs onder meer bijzondere aandacht aan:
 • patiëntenzones en zorgzones bij handhygiëne
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en correct gebruik (community maskers, correcte manier van aan- en uitkleden)
 • correcte scheiding tussen vuil en zuiver

Ze houden rekening met veranderingen in het taalgebruik in de sector, en met algemene tendenzen in het veld:

 • de veroudering(en dus verhoogde vatbaarheid) van de bevolking, migratie en toegenomen mobiliteit, waardoor infectiepreventie aan belang blijft toenemen
 • het stijgend aantal buitenlandse stages voor verpleegkundigen en zorgverleners, waardoor kennis van de pandemische en epidemische infectieziekten onontbeerlijk wordt
Hou me op de hoogte
Extra's online op mijnstudiemateriaal.be
 • digitale oefenmodule

Het lesmateriaal is toegankelijk voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. Vraag jouw code aan via hoger.onderwijs@vanin.be.


MIJNSTUDIEMATERIAAL_logo_nobrandname_rgb


blend_screens


Blend: jouw boek op maat
Met Blend kan je jouw versie van Infectiepreventie op maat samenstellen. Kies hierbij hoofdstukken uit één of verschillende uitgaven van De Boeck, al dan niet aangevuld met eigen materiaal. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Heb je vragen bij Blend? Stel al jouw vragen aan onze accountmanagers.

Ga naar Blend

 

Kunnen wij je helpen?

Asella-contact-2022
Asella De Vos
Bereikbaar alle werkdagen behalve maandag:
+32 (0)472 40 39 55
accountmanager@vanin.be


Barbara-contact-2022
Barbara De Schrijver
Elke werkdag bereikbaar via:
 +32 (0)479 86 90 65
accountmanager@vanin.be