InterneControlePraktijk
Interne controle in de praktijk
Griet Beerten - Thierry Van Loocke

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren:

  • of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, tevredenheid van klanten en personeel vergroten, maatschappelijk verantwoord ondernemen …)
  • of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering 
  • of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels

In Interne controle in de praktijk lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen
ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de
realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het
beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de
theorie en de dagelijkse praktijk.

Interne controle in de praktijk richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement
en bestuurswetenschappen, (stagiair-) bedrijfsrevisoren en (stagiair-) accountants,
als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

Extra onlinemateriaal

  • modeloplossingen voor de docent
Het onlinemateriaal is toegankelijk voor docenten die het handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten. Vraag uw code aan via hoger.onderwijs@vanin.be.

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het aanbodAsella De Vos 2022 klein

Barbara De Schrijver 2022 klein

Kunnen wij je helpen?

Een boek op maat in enkele clicks?

Met Blend kan je eenvoudig een boek op maat samenstellen. Kies uit hoofdstukken van De Boeck en voeg - als je dat wenst - je eigen lesmateriaal toe. Een boek op maat kan al vanaf 10 exemplaren!

Heb je een andere vraag?

Wil je een beoordelingsexemplaar of heb je een andere vraag? Onze accountmanagers staan voor je klaar!

accountmanager@vanin.be

Asella De Vos (alle werkdagen behalve maandag):
+32 (0)472 40 39 55

Barbara De Schrijver 
+32 (0)479 86 90 65