AVI-groeiboeken

De AVI-groeiboeken bundelen elk 5 verhalen van opeenvolgende moeilijkheidsgraad en groeien dus mee met het leesniveau van de lezer. 

De verhalen zijn geschreven door bekende jeugdauteurs en sluiten aan bij de leefwereld van jonge lezers. Ze tillen het leesplezier van de kinderen naar een hoger niveau.

9789030650133978903065014097890306501579789030650164
    AVI 0-1                AVI 1-2               AVI 2-3               AVI 4-5