Structure de la collection

  • Voor de leerling

Het leerboek Hulpmiddelen en syntheses

EDM ndls 1 2Het vierkleuren leerboek Hulpmiddelen en syntheses is bestemd voor de eerste graad. 

Het leerplan “Étude du Milieu” herhaalt in het tweede jaar de leerstof van het eerste jaar : alle hulpmiddelen die je
gedurende twee jaar nodig hebt zitten in één boek!

Het werkschrift Delen and activiteiten 

EDM ndls 1 2Het werkschrift Delen en activiteiten verschijnt apart voor het
eerste en het tweede leerjaar.
Elk schrift bestaat uit 8 delen.

udidditpicto

 + een toegang aan de online leerplatform Udiddit. 


M

Een Manuel Numérique geschikt voor projectie in de klas op een digitaal schoolbord of gewoon scherm. Deze digitale versie bevat het leerlingenmateriaal met alle audio fragmenten, oplossingen, en andere gebruiksmogelijkheden in de klas.G


Een correctiesleutel van het werkschrift Delen en activiteiten per leerjaar, met 
daarbij ook de nodige didactische wenken.